Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Z historie naší školy III.

Vloženo: 20. březen 2018

autor Mgr. Z.Mačinová, Mgr. D.Mrňáková
 • 1981 – ředitelkou je jmenována Eva Zikmundová, buduje se cvičná kuchyňka
 • 1986 – rekonstrukce topení
 • 1989 – všechny chodby v budově jsou obloženy dřevem, v učebnách je položeno nové PVC
 
 • 1989 – ředitelem je jmenován Mgr. Václav Klečka
 • 1990 – škola je znovu přejmenována – Základní škola T. G. Masaryka Kutná Hora
 • 1992 – škola má 454 žáků
 • 2003 – škola se stává právním subjektem
 • 2005 – je nově vybudována učebna fyziky a chemie
 
 • 2006 – ředitelem je jmenován Mgr. Karel Ptáček,  je vybudováno nové sportovní hřiště
 • 2007 – je dokončeno zasíťování celé školní budovy, je provedena rekonstrukce sociálních zařízení na 2. stupni, je nově vybavená počítačová učebna
 • 2008 – začíná postupná výměna oken
 • 2011 – vybavování školy interaktivní technikou
 • 2012 - dokončení výměny oken, oprava části fasády, rekonstrukce šaten, výměna skříněk
 • 2013 – vybudování jazykové učebny

Galerie

 

logocof1.jpgEvropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání