P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
20.06.2018 - 03:29 CET Přihlášení uživatele


Aktuality
O škole
Personální obsazení a počty
Konzultační hodiny
Organizace školního roku
Dokumenty školy
Formuláře ke stažení
Výchovné poradenství
Kariérové poradenství
Prevence rizikového chování
Pro budoucí prvňáčky
Spádové oblasti
SRPDŠ
Třídní schůzky
Žákovský parlament
Projekty
Foto / video galerie
Školní jídelna
Školská rada
Zájmové kroužky
Akce školy
Sportovní akce
Pomáháme
Spolupracujeme
Hala Bios
AŠSK
Z historie školy
GDPR

 

 

 

 

 

 

Škola > Školská rada

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

Činnost školské rady

Školská rada – činnost:
 
a)    vyjadřuje se k návrhům školního vzdělávacího programu a k jeho následnému uskutečňování,
b)    schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c)    schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
d)    schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
e)    podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f)    projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g)    projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h)    podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším
       orgánům státní správy,
i)     podává návrh na odvolání ředitele,
j)     podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy. 
 

 

 

 
 
DomůTřídyŠkolní družinaE-mailBakalářiKontakty