P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
18.07.2018 - 12:46 CET Přihlášení uživatele


Aktuality
O škole
Personální obsazení a počty
Konzultační hodiny
Organizace školního roku
Dokumenty školy
Formuláře ke stažení
Výchovné poradenství
Kariérové poradenství
Prevence rizikového chování
Pro budoucí prvňáčky
Spádové oblasti
SRPDŠ
Třídní schůzky
Žákovský parlament
Projekty
Foto / video galerie
Školní jídelna
Školská rada
Zájmové kroužky
Akce školy
Sportovní akce
Pomáháme
Spolupracujeme
Hala Bios
AŠSK
Z historie školy
GDPR

 

 

 

 

 

 

Škola > Výchovné poradenství

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

Poskytování poradenských služeb

Poskytování poradenských služeb ve škole

Poradenské služby zajišťuje výchovná poradkyně ve spolupráci s metodikem prevence, vedením školy, třídními učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky.

Zaměření poradenských služeb:

  • Poradenství žákům v oblasti učebních postupů, stylů a strategií, poradenství rodičům žáka ve výchově a vzdělávání,
  • poradenství při školní neúspěšnosti, postupy řešení neprospěchu a podpora žáků ve zlepšení, prevence neúspěchu,
  • poradenství při řešení a prevenci sociálně patologických jevů – rodině a žákovi, postupy řešení ve spolupráci výchovné poradkyně a pedagogických pracovníků,
  • poradenství v obtížných životních situacích žákům, rodičům v souvislosti s výchovou dětí,
  • kariérové poradenství, volba školy,
  • poradenství při integraci žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z odlišného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním,
  • poradenství ke vzdělávání mimořádně nadaných žáků,
  • metodická podpora učitelů v psychologických a speciálně pedagogických dovednostech při pedagogické práci s žáky,
  • poskytování informací o dalších službách poradenských zařízení a spolupráce s dalšími odbornými institucemi.
Výchovná poradkyně realizuje konzultační hodiny pro rodiče podle individuální potřeby žáků a rodičů.
 

Kariérové poradenství 

Výchovná poradkyně poskytuje kariérové poradenství žákům a rodičům žáků, ve spolupráci s třídním učitelem a vedením školy zajišťuje organizaci přihlašování a přestupu k dalšímu vzdělávání. Ve spolupráci s poradenskými zařízeními je vytvářena nabídka diagnostiky k zaměření žáka vzhledem k dalšímu vzdělávání a povolání, k dispozici žákům jsou informační materiály o středním školství a trhu práce. 
 

Psychologická péče

Na třídní učitele a výchovnou poradkyni školy se mohou žáci kdykoli ve škole obrátit a požádat je o konzultaci a podporu v obtížných psychosociálních situacích. Výchovná poradkyně školy pomáhá s řešením konfliktů mezi žáky, podporuje optimální komunikaci mezi rodiči, učiteli a žáky (mediace).  Podporuje rozvoj pozitivních vztahů a řešení konfliktů v rámci třídy. Nabízí individuální pohovory rodičům v případě psychosociální krize v souvislosti s výchovou, péčí o děti, vztahem mezi rodičem a dítětem. Poskytuje konzultace a podporu učitelům v práci s žákem s potížemi v učení, v chování, v sebepojetí, ve vztahu k učiteli, k druhým lidem. Podává informace o dalších subjektech zajišťujících psychologickou a sociální péči.

 

 

 
 
DomůTřídyŠkolní družinaE-mailBakalářiKontakty