Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

4. den třeťáků v Desné

Vloženo: 25. květen 2018

autor Mgr. P.Formáčková
Po vydatné snídani jsme se vydali na pěší túru k Protržené přehradě. Po cestě jsme poznávali sochy místních řezbářů vyrobené k uctění památky dávné tragédie.
Odpoledne jsme si v místní razičské dílně vyzkoušeli ražbu mincí a každý si odnesl na památku vlastnoručně vyrobenou pamětní minci s motivem Protržené přehrady.
Rukodělné práce pokračovaly výrobou papírových berušek. Před večeří nastal slavnostní okamžik vyhlášení výsledků všech soutěží. Celý pobyt jsme zakončili toužebně očekávanou diskotékou.

Přílohy

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání