Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

4. den třeťáků v Desné

Vloženo: 25. květen 2018

autor Mgr. P.Formáčková
Po vydatné snídani jsme se vydali na pěší túru k Protržené přehradě. Po cestě jsme poznávali sochy místních řezbářů vyrobené k uctění památky dávné tragédie.
Odpoledne jsme si v místní razičské dílně vyzkoušeli ražbu mincí a každý si odnesl na památku vlastnoručně vyrobenou pamětní minci s motivem Protržené přehrady.
Rukodělné práce pokračovaly výrobou papírových berušek. Před večeří nastal slavnostní okamžik vyhlášení výsledků všech soutěží. Celý pobyt jsme zakončili toužebně očekávanou diskotékou.

Přílohy

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání