Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

6.třídy v ZOO

Vloženo: 14. červen 2017

autor Mgr. V.Schwarz
V rámci výuky přírodopisu je teorie velice důležitá, ale nic se nemůže vyrovnat praktické ukázce. Právě proto byla naplánovaná exkurze do pražské zoo. Vlastní prohlídka byla rozdělená na několik částí. V jedné probíhal odborný výklad pod taktovkou paní učitelky Voldřichové a v té druhé děti navštívily pavilony velkých zvířat, jako byli sloni, hroši a žirafy. Na závěr si žáci nakoupili pár suvenýrů a vyrazili jsme zpět do Kutné Hory.  

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání