Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

6.třídy v ZOO

Vloženo: 14. červen 2017

autor Mgr. V.Schwarz
V rámci výuky přírodopisu je teorie velice důležitá, ale nic se nemůže vyrovnat praktické ukázce. Právě proto byla naplánovaná exkurze do pražské zoo. Vlastní prohlídka byla rozdělená na několik částí. V jedné probíhal odborný výklad pod taktovkou paní učitelky Voldřichové a v té druhé děti navštívily pavilony velkých zvířat, jako byli sloni, hroši a žirafy. Na závěr si žáci nakoupili pár suvenýrů a vyrazili jsme zpět do Kutné Hory.  

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání