Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Beseda s poslancem parlamentu

Vloženo: 1. prosinec 2015

autor Mgr. T.Moravcová, D.Roubíček
Včera 30.11.2015 navštívil naši školu poslanec Parlamentu České republiky Bc. Jan Klán. S žáky devátého ročníku besedoval nejenom o práci našich poslanců, ale i o aktuálním dění ve světě.

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání