Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Bezpečně do školy

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 17. září 2018 v 0:00

Platnost do: 30. září 2026 v 23:59

Na začátku září jsme se  zabývali dopravní výchovou. Nejdříve nás čekala teorie ve třídě - seznamovali jsme se s dopravními značkami a dopravními prostředky, hráli jsme hru na semafor, pexeso na interaktivní tabuli a vštěpovali si zásadu vidět a být viděn. Nakonec jsme se vypravili teorii vyzkoušet v praxi přímo do ulic – trénovali jsme správné přecházení, navštívili jsme vlakové a autobusové nádraží a sledovali dopravní situace a značky.

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání