Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Bezpečně do školy

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 17. září 2018 v 0:00

Platnost do: 30. září 2026 v 23:59

Na začátku září jsme se  zabývali dopravní výchovou. Nejdříve nás čekala teorie ve třídě - seznamovali jsme se s dopravními značkami a dopravními prostředky, hráli jsme hru na semafor, pexeso na interaktivní tabuli a vštěpovali si zásadu vidět a být viděn. Nakonec jsme se vypravili teorii vyzkoušet v praxi přímo do ulic – trénovali jsme správné přecházení, navštívili jsme vlakové a autobusové nádraží a sledovali dopravní situace a značky.

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání