Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Branný den na druhém stupni 23.4.

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 24. duben v 0:00

Platnost do: 30. duben 2026 v 23:59

Hned po velikonocích jsme měli naplánovaný branný den, který nám pomohla zorganizovat Příprava občanů k obraně státu (POKOS) za spolupráce Agentury vojenského zdravotnictví Hradec Králové. Cílem celého programu bylo ujasnění pojmů, které souvisí s obranou státu a Armádou České republiky, historií a tradicemi, řešením krizových situací vojenského i nevojenského charakteru.

Celý program byl rozdělen na čtyři části. 

1. a 2. blok obsahoval základní informace o AČR a o jejích činnostech, zkušenostech AČR v zahraničních misích. Děti si mohly prohlédnout zbraně, které se používají v armádě a vojenské sanitky, které využívají vojáci v zahraničních misích. Největší oblibě se těšili psovodi s pejsky, kteří předvedli, jakým způsobem umí vyhledávat ukryté zbraně a munici. 

3. blok byl zaměřen na zdravotnickou přípravu. Během této části si žáci zopakovali základy první pomoci. Někteří z nich si vyzkoušeli nepřímou srdeční masáž na připravené figuríně. Velice zajímavé bylo povídání o zdravotnickém vybavení, které vojáci běžně používají v praxi. Také nám představili aplikaci Záchranka a vysvětlili k čemu všemu je užitečná.

Ve 4. bloku nás vojáci seznámili s chemickou ochranou. Žáci byli seznámeni se základním rozdělením chemických zbraní. Velmi působivá byla filmová ukázka atomového útoku s devastačními účinky. Následovala prezentace chemických látek doplněná fotodokumentací. Závěrem si žáci vyzkoušeli ošetření kůže při zásahu chemickou látkou a protichemická opatření.  

Chtěla bych velice poděkovat za realizaci branného dne paní Ing. Daniele Hölzelové a všem zúčastněným vojákům. M. Knížková

Přílohy

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání