Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Branný den na druhém stupni

Vloženo: 27. červen 2018

autor Mgr. M.Knížková
Dne 26.6. proběhl na naší škole branný den. Pro žáky byl připraven pestrý program na osmi stanovištích. Čtyři stanoviště, topografie aneb „hledání pokladu“, zdravověda, chemické stanoviště a stanoviště požární ochrany byla situována v lese nad zimním stadionem. Střelba ze vzduchovky probíhala vedle zimního stadionu a další tři stanoviště byla umístěna na venkovní plovárně. Zde nám s organizací pomohla paní Romana Kunášková z Českého  červeného kříže s názornou ukázkou resuscitace a zástupci Policie  ČR nprap. Petr Zlatohlávek, nprap. Petr Vlasák a nprap. Pavel Červenka u kterých si žáci mohli vyzkoušet policejní výstroj a prohlédnout střelné zbraně. Díky vstřícnosti pana Zdeňka Hadrovského jsme mohli využít venkovní bazén k praktické ukázce záchraně tonoucího.
Velice děkujeme všem, kteří nám pomohli při organizaci branného dne.

Přílohy

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání