Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Den ruské kultury

Vloženo: 20. březen 2018

autor : Mgr. T. Moravcová
O ruské kultuře, městech a zvycích této země jsem si dnes povídala se žáky šestých tříd.  Děti si prohlédly různé předměty, dokonce i azbuku. Tento den se nám vydařil

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání