Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Exkurze od Terezína

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 20. březen v 0:00

Platnost do: 31. březen 2026 v 23:59

Když v 18. století nechal osvícený panovník Josef II. postavit pevnost Terezín, netušil, že jeho strategické dílo poslouží o sto padesát let později okupantům naší země. Žáci devátých tříd se v úterý 19. března seznámili při své dějepisné exkurzi se smutnou historií malého severočeského městečka, z něhož se během druhé světové války stalo židovské ghetto. Navštívili jednu z budov, kde žily mladší děti, z jejich obrázků poznali, v jak nesnesitelných a ponižujících podmínkách museli lidé v ghettu živořit, s jakým fyzickým a psychickým utrpením se museli denně vyrovnávat. Stejně smutná byla prohlídka Malé pevnosti, z níž se v průběhu německé okupace stal koncentrační tábor. Na vlastní kůže si žáci vyzkoušeli, kolik lidí se muselo tísnit na pár čtverečních metrech, představovali si, co znamená mít na spaní pouze několik centimetrů nebo jaké to je být bez jídla a vody řadu dní. Vše ilustrovaly údaje o počtu zavražděných, zemřelých na podvýživu, zimu, nemoci, údaje o deportovaných do vyhlazovacích táborů. Den v místech, kudy procházely smutné dějiny naší země, byl pro deváťáky určitě zajímavý i přínosný.

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání