Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

I čtvrťákům končí pobyt v přírodě

Vloženo: 25. květen 2018

autor Mgr. D.Moravcová
Vyvrcholením pobytu na škole v přírodě byl pro děti karneval, kde předvedly své masky. Celý proběhl v rámci sprotovních soutěží a tanců. Večer pro ně bylo zážitkem opékání vuřtů, chleba a hlavně pečení brambor, na kterých si opravdu pochutnaly. Celkový pobyt se vydařil. Děti by si nejraději pobyt prodloužily :-)

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání