Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

KARNEVAL NA LEDĚ

Vloženo: 24. únor 2018

autor Mgr. R.Jásek
Ještě než stačili žáci 1. stupně opustit školní lavice a rozeběhnout se vstříc jarním prázdninám, zúčastnili se v pátek 23. února na kutnohorském zimním stadionu tradičního karnevalu na ledě. Po představení všech  masek se děti s radostí zapojily do soutěží (házení míčků do koše a na cíl, slalom, podjíždění hrazdiček, tlačení kuželů a přenášení míčku), které si pro ně připravili vyučující. Každé úspěšné splnění soutěžní disciplíny bylo oceněno sladkou odměnou. Následoval pestrobarevný rej nápaditých masek, který zakončil vydařené karnevalové dopoledne

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání