Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Masaryčka otevřela dveře

Vloženo: 10. prosinec 2015

autor Mgr. Z.Mačinová, Mgr. K.Ptáček a další
Ve středu 9. 12. 2015 se opět pro rodiče i veřejnost otevřely dveře ZŠ T. G. Masaryka v Kutné Hoře. Některé třídy si připravily kulturní vystoupení v tělocvičně, někteří žáci společně se svými pedagogy předvedli lidové tradice různých národů, byly nachystány zajímavé výtvarné dílničky, předváděly se chemické pokusy, poznávalo se vánoční koření podle vůně, v šatně si děti mohly vyzkoušet své fyzické schopnosti na překážkové dráze. Jiní žáci vyrobili drobné dárečky, které se pak nabízely na vánočním jarmarku. Celou školu provonělo jehličí a purpura. Pro návštěvníky bylo nachystáno i malé občerstvení – čaj, vánočka, cukroví i slané dobroty. Celá akce vyvrcholila společným zpěvem koled před školou u vánočního stromečku. 

Přílohy

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání