Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Mladý Demosthenes

Vloženo: 21. listopad 2017

autor Mgr. B.Králíková, Mgr. B.Šabacká
Vyjádřit myšlenku, říci ji zřetelně, srozumitelně a plynule, to je pro mnohé lidi nelehký úkol. Naši odvážní žáci v takové disciplíně dokonce soutěží! V pondělí 20. listopadu se řečnického klání s názvem Mladý Demosthenes zúčastnilo šestnáct odvážlivců z druhého stupně. Jejich výkony měly neobvykle vysokou úroveň, a tak děti porotě, složené z vyučujících českého jazyka, pěkně ztížily práci. Vše dopadlo takto:
1. místo Jan Novák, 6. A, Ayalguu Khulan, 9. B
2. místo Pavel Školný, 7. B, David Vu Trung, 9. B
3. místo Linda Leopoldová, 6. A, Klára Provazníková, 9. A
čestné uznání: Daniel Leopold, 7. B, Barbora Nekolová, 9. B
Soutěžícím děkujeme, vítězům gratulujeme a těšíme se, že příští ročník bude mít stejně vysokou úroveň.

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání