Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Mladý Demosthenes

Vloženo: 21. listopad 2017

autor Mgr. B.Králíková, Mgr. B.Šabacká
Vyjádřit myšlenku, říci ji zřetelně, srozumitelně a plynule, to je pro mnohé lidi nelehký úkol. Naši odvážní žáci v takové disciplíně dokonce soutěží! V pondělí 20. listopadu se řečnického klání s názvem Mladý Demosthenes zúčastnilo šestnáct odvážlivců z druhého stupně. Jejich výkony měly neobvykle vysokou úroveň, a tak děti porotě, složené z vyučujících českého jazyka, pěkně ztížily práci. Vše dopadlo takto:
1. místo Jan Novák, 6. A, Ayalguu Khulan, 9. B
2. místo Pavel Školný, 7. B, David Vu Trung, 9. B
3. místo Linda Leopoldová, 6. A, Klára Provazníková, 9. A
čestné uznání: Daniel Leopold, 7. B, Barbora Nekolová, 9. B
Soutěžícím děkujeme, vítězům gratulujeme a těšíme se, že příští ročník bude mít stejně vysokou úroveň.

Galerie

 

logocof1.jpgEvropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání