Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Odměňování vítězů soutěže O nejhezčí knižní záložku

Vloženo: 9. listopad 2017

autor Mgr. B.Králíková, Mgr. J.Tvrdíková
V říjnu skončil 8. ročník soutěže O nejhezčí knižní záložku s podtitulem Tajuplný svět knižních příběhů. Do soutěže se dostala ta díla, která na zadní straně nesla informace o zajímavé knize. Mnohé práce byly vyřazeny, neboť autoři podmínku nesplnili. Přesto bylo těžké rozhodnout, čí výtvor je nejhezčí. Po dlouhém vybírání a porovnávání byla celá soutěž vyhodnocena následovně.
1. místo: B. Marešová, 1.C, D. Leopold, 2.B, K. Navrátilová, 3. B, M. Provazník 3.C,              A. Neprašová 7.B, N. Karbusická, 8.A, T. Krtilová, 9.A
2. místo: A. Sobotková 1.C, M. Zahradníková, 2.A, H. Vaněčková, 3.B, K. Sobotková, 7.B,  T. Hudská, 8.B, M. Ruszóvá, 8.B
3. místo: D. Bohdanová, 1.B, B. Truncová, 2.B, N. Buchtová, 3.B, V. Adámková, 4.B,           L. Kršňáková, 7.B, K. Štolbová, 8.A
Čestné uznání: V. Radoňová, 2.A, E. Puchriková, 2.A, V. Nykodym, 2.B
Všem autorům děkujeme za nádhernou práci. Záložky nyní čekají na dalekou cestu do ZŠ Juraje Fándlyho ve slovenské Seredi.

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání