Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Odměňování vítězů soutěže O nejhezčí knižní záložku

Vloženo: 9. listopad 2017

autor Mgr. B.Králíková, Mgr. J.Tvrdíková
V říjnu skončil 8. ročník soutěže O nejhezčí knižní záložku s podtitulem Tajuplný svět knižních příběhů. Do soutěže se dostala ta díla, která na zadní straně nesla informace o zajímavé knize. Mnohé práce byly vyřazeny, neboť autoři podmínku nesplnili. Přesto bylo těžké rozhodnout, čí výtvor je nejhezčí. Po dlouhém vybírání a porovnávání byla celá soutěž vyhodnocena následovně.
1. místo: B. Marešová, 1.C, D. Leopold, 2.B, K. Navrátilová, 3. B, M. Provazník 3.C,              A. Neprašová 7.B, N. Karbusická, 8.A, T. Krtilová, 9.A
2. místo: A. Sobotková 1.C, M. Zahradníková, 2.A, H. Vaněčková, 3.B, K. Sobotková, 7.B,  T. Hudská, 8.B, M. Ruszóvá, 8.B
3. místo: D. Bohdanová, 1.B, B. Truncová, 2.B, N. Buchtová, 3.B, V. Adámková, 4.B,           L. Kršňáková, 7.B, K. Štolbová, 8.A
Čestné uznání: V. Radoňová, 2.A, E. Puchriková, 2.A, V. Nykodym, 2.B
Všem autorům děkujeme za nádhernou práci. Záložky nyní čekají na dalekou cestu do ZŠ Juraje Fándlyho ve slovenské Seredi.

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání