Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Okresní kolo dějepisné olympiády

Vloženo: 28. leden 2016

autor A.Melechová Ruthová
V úterý 19. ledna 2016 se v čáslavském DDM konalo okresní kolo olympiády z dějepisu, jehož se za naši školu zúčastnili Michal Bajer a Tomáš Hlaváček z 9. B a Tomáš Brich z 8. A.
Stejně jako ve školním kole i tady byli tématem Lucemburkové, zejména Karel IV.
Okresního kola se zúčastnilo celkem 30 žáků z 11 základních škol kutnohorského okresu.
Michal Bajer skončil se 45 body ze 100 možných na 12.-14. místě a Tomáš Hlaváček se 43 body na místě 15.-17. Vítězem se stal žák ZŠ a MŠ Žleby s 86 body.
Tomáš Brich si klání na okrese vyzkoušel, aby si příští rok dojel pro umístění „na bedně“ smiley
Gratulujeme!

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání