Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Olympiáda v anglickém jazyce

Vloženo: 12. prosinec 2017

autor Mgr. I.Chalupová, Mgr.M.Šabacká, Mgr. K.Opočenská
V pondělí dne 11. 12. proběhlo školní kolo olympiády v anglickém jazyce. Nejlepší žáci absolvovali soutěž, která obsahovala poslechovou část, práci s textem a konverzační část. V kategorii mladších žáků se umístila na 1. místě Michaela Sochůrková, na 2. místě Anetka Pechanová   a na 3. místě Tomáš Kulhánek .V kategorii starších žáků se umístil na 1. místě Filip Zahradník, na 2. místě Andrea Štefková  a na 3. místě Nela Kasalová.Všem účastníkům děkujeme za pěkné výkony a vítězům blahopřejeme! Congratulations and good luck to other competitions

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání