Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Olympiáda v anglickém jazyce

Vloženo: 12. prosinec 2017

autor Mgr. I.Chalupová, Mgr.M.Šabacká, Mgr. K.Opočenská
V pondělí dne 11. 12. proběhlo školní kolo olympiády v anglickém jazyce. Nejlepší žáci absolvovali soutěž, která obsahovala poslechovou část, práci s textem a konverzační část. V kategorii mladších žáků se umístila na 1. místě Michaela Sochůrková, na 2. místě Anetka Pechanová   a na 3. místě Tomáš Kulhánek .V kategorii starších žáků se umístil na 1. místě Filip Zahradník, na 2. místě Andrea Štefková  a na 3. místě Nela Kasalová.Všem účastníkům děkujeme za pěkné výkony a vítězům blahopřejeme! Congratulations and good luck to other competitions

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání