Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Pěkné umístění v dějepisné olympiádě

Vloženo: 22. leden 2018

auto Mgr. T.Morawski

V minulém týdnu se tři naši žáci s úspěchem zúčastnili okresního kola dějepisné olympiády, kde kvalitně prokázali své znalosti z období let První republiky. Krásné sedmnácté, respektive třinácté místo z více jak třicítky účastníků obsadili Vu Trung Nguyen a Adam Řehůřek. Gratulace patří za velký úspěch čtvrtému nejlepšímu mladému historikovi na okrese Denisu Mekičovi. Všem třem účastníkům děkujeme a gratulujeme! 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání