Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Poslední den prvňáčků na škole v přírodě

Vloženo: 1. červen 2018

P.Koudelková, M.Kůrková, J.Tvrdíková, H.Vörösová
Dnes jsme se zase probudili do krásného slunečného dne. Dopoledne děti tvořily pod vedením paní Moličové  originální odznaky. Po obědě a odpočinku jsme se vydováděli v bazénu. Následoval karneval a  soutěže v maskách. Při závěrečném zhodnocení celého pobytu děti dostaly pamětní listy a spoustu odměn, za které patří velký dík všem rodičům. 

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání