Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Pracujeme rukama

Vloženo: 18. prosinec 2015

autor Mgr. V.Schwarz
Žáci devátých ročníků se v uplynulých měsících věnovali výrobě brousítka na tužky. Jednalo se o projekt, za jehož splnění získala škola nové vybavení do školní dílny.
Žáci si během realizace výrobku osvojili celou řadu dovednosti. Nejdříve se museli zorientovat v technickém nákresu. To nebylo pro každého jednoduché. Dále s pomocí učitele si sestavili podle technického nákresu postup práce. Na začátku byl vždy výběr materiálu, pak následovalo opracování a dokončení vlastního výrobku. Během procesu výroby žáci mezi sebou spolupracovali, komunikovali a řešili problémy, které se během práce vyskytly. V průběhu realizace byli schopni vyhodnotit vlastní pokrok. Na závěr proběhla diskuze, ve které žáci zhodnotili svou práci a prezentovali ji před ostatními. Dokázali říct, co se jim během práce podařilo a co naopak ne.
Všem zúčastněným žákům bych chtěl poděkovat za vzornou spolupráci.

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání