Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Pracujeme rukama

Vloženo: 18. prosinec 2015

autor Mgr. V.Schwarz
Žáci devátých ročníků se v uplynulých měsících věnovali výrobě brousítka na tužky. Jednalo se o projekt, za jehož splnění získala škola nové vybavení do školní dílny.
Žáci si během realizace výrobku osvojili celou řadu dovednosti. Nejdříve se museli zorientovat v technickém nákresu. To nebylo pro každého jednoduché. Dále s pomocí učitele si sestavili podle technického nákresu postup práce. Na začátku byl vždy výběr materiálu, pak následovalo opracování a dokončení vlastního výrobku. Během procesu výroby žáci mezi sebou spolupracovali, komunikovali a řešili problémy, které se během práce vyskytly. V průběhu realizace byli schopni vyhodnotit vlastní pokrok. Na závěr proběhla diskuze, ve které žáci zhodnotili svou práci a prezentovali ji před ostatními. Dokázali říct, co se jim během práce podařilo a co naopak ne.
Všem zúčastněným žákům bych chtěl poděkovat za vzornou spolupráci.

Galerie

 

logocof1.jpgEvropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání