Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Předškoláci nezahálí

Vloženo: 21. říjen 2015

autor Mgr. P.Formáčková
Malí předškoláci nezahálí a pilně se i nadále připravují pro vstup do školy. A jde jim to na jedničku! Náplň našeho kroužku je pestrá. Čteme si a posloucháme pohádky, jejich děj pak pomocí obrázků sestavujeme dle posloupnosti. Trénujeme grafomotoriku, cvičíme za doprovodu  básniček, ke zpěvu se doprovázíme na Orffovy nástroje. Pomocí obrázků jednak rozvíjíme slovní zásobu a písmenka, trénujeme správnou výslovnost, sluch a procvičujeme orientaci. Rozlišujeme geometrické tvary, jejich velikost a barvu.
Na závěr každé hodiny děti hrají pexeso ( obrázkové nebo sluchové) na interaktivní tabuli jako odměnu za jejich  snahu. 

Přílohy

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání