Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Předškoláci nezahálí

Vloženo: 21. říjen 2015

autor Mgr. P.Formáčková
Malí předškoláci nezahálí a pilně se i nadále připravují pro vstup do školy. A jde jim to na jedničku! Náplň našeho kroužku je pestrá. Čteme si a posloucháme pohádky, jejich děj pak pomocí obrázků sestavujeme dle posloupnosti. Trénujeme grafomotoriku, cvičíme za doprovodu  básniček, ke zpěvu se doprovázíme na Orffovy nástroje. Pomocí obrázků jednak rozvíjíme slovní zásobu a písmenka, trénujeme správnou výslovnost, sluch a procvičujeme orientaci. Rozlišujeme geometrické tvary, jejich velikost a barvu.
Na závěr každé hodiny děti hrají pexeso ( obrázkové nebo sluchové) na interaktivní tabuli jako odměnu za jejich  snahu. 

Přílohy

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání