Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Projektový den „Vánoce v chrámu sv. Barbory“

Vloženo: 17. prosinec 2015

autor Mgr. J.Maxová, Mgr. L.Hanzlíková

17.12. žáci 3.A,B,C navštívili chrám sv.Barbory. Po milém přivítání děti začaly plnit jednotlivé úkoly projektového dne.

Z daných slov sestavovaly větu „Lidé, kteří chodí ve tmě, uvidí veliké světlo.“ Paní průvodkyně dětem vysvětlila, co tato věta z Bible Starého zákona 3000 let stará znamená. Poté děti zdroje světla hledaly v chrámu (svíce, odrazy světla na zlacených předmětech atd.).

Dalším úkolem bylo najít podle fotografií dané výjevy (sochu sv. Barbory, Ježíše…).

Závěrem každý žák obdržel svíci s mašličkou, na kterou napsal, co pro něho znamená pojem světla a pak ji zapálil.

Tento projekt byl velice pěkně připraven a všichni děkují zaměstnancům chrámu sv.Barbory.

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání