Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Prvňáčci zdraví z Horního Bradla

Vloženo: 29. květen 2018

Petra Koudelková, Monika Kůrková, Jaroslava Tvrdíková, Hana Vörösová
Přivítalo nás krásné počasí, které vydrželo celý den. Po dobrém obědě a odpočinku jsme vyrazili na výlet. Lesní cestou jsme došli k mlýnu v Klokočově, kde nás čekala první pohádková postava – vodník. S ním se děti naučily básničku, poslechly si vodnickou pohádku a písničku. Po večeři si zážitky z celého dne zapsaly do deníčku a pak si stihly ještě zasportovat.

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání