Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Prvňáčci zdraví z Horního Bradla

Vloženo: 29. květen 2018

Petra Koudelková, Monika Kůrková, Jaroslava Tvrdíková, Hana Vörösová
Přivítalo nás krásné počasí, které vydrželo celý den. Po dobrém obědě a odpočinku jsme vyrazili na výlet. Lesní cestou jsme došli k mlýnu v Klokočově, kde nás čekala první pohádková postava – vodník. S ním se děti naučily básničku, poslechly si vodnickou pohádku a písničku. Po večeři si zážitky z celého dne zapsaly do deníčku a pak si stihly ještě zasportovat.

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání