Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Prvňáci na betlémování

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 5. prosinec 2018 v 0:00

Platnost do: 31. prosinec 2026 v 23:59

V době adventní na svátek sv.Barbory žáčci 1.A,B,C navštívili ve Spolkovém domě a kostele sv.J.Nepomuckého předvánoční pásmo "Betlémování".
Nejprve se děti rozdělily do dvou skupin. Jedna část přešla do pracovní dílny, kde vyráběla vánoční dekoraci " vrkoče ".  Druhá skupina navštívila kostel J.Nepomuckého, seznámila se se starými vánočními zvyky v době adventu a Vánoc.Společně si děti zazpívaly koledy, prohlédly si betlémy, vánoční výzdobu 
a slavnostně prostřený stůl.
Pro všechny zúčastněné bylo největším zážitkem opravdové peklo. Děti si zazpívaly, zatančily s čertem a vyslechly pověst o stříbře. Ještě si zkusily hodit pantoflem, skládaly obrázek, pouštěly lodičky a pod hrnečky hledaly vánoční překvapení. V dílničce si zakoupily malé dárky v podobě keramických ozdob, mýdel, perníčků a korálků.
Všem se den vydařil.

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání