Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Školní kolo v recitaci žáků 4. a 5. tříd

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 19. únor v 0:00

Platnost do: 28. únor 2026 v 23:59

Dne 18.2. proběhlo školní kolo v recitaci starších dětí prvního stupně. Zúčastnilo se 21 recitujících. Porota měla velice těžké rozhodování. Někteří "recitátoři" byli opravdu dobře připraveni, poslech jejich přednesu lahodil našim uším. V repertoáru byly nejen básně a úryvky z prózy, ale i vlastní rodinná tvorba. Nakonec nás přesvědčil výrazný přednes a určili jsme toto pořadí:

1. místo Lukáš Hlavinka

2. místo Viktorka Vaňková 

3. místo Katka Benešová

Děkujeme všem za přípravu, Lukášovi a Viktorce přejeme hodně úspěchů v okresním kole v Tylově divadle.

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání