Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Soutěž Mladý zdravotník

Vloženo: 11. květen 2018

autor Mgr. I.Mašínová
Český červený kříž, Oblastní spolek Kutná Hora připravil na 9. května soutěž Hlídek mladých zdravotníků. Soutěžily děti ze základních škol a víceletých gymnázií okresu Kutná Hora. Úkolem hlídek bylo správně ošetřit realisticky namaskovaná zranění. Družstvo 1. stupně ve složení : A. Štípková, L. Heroutová, K. Jelínková, T. Mikešová a H. Krčmář zvládlo tento úkol na výbornou a obsadilo krásné 2. místo. Gratulujeme !!!!! Na zdárném průběhu  celého klání se úspěšně podílelo i osmičlenné družstvo žáků 8. B, jmenovitě T. Hudská, L.  Fusková, A. Štípková, A. Vítková, M. Ruszóvá, L .Kryšpínová, P. Sechovec a L. Vencl. Jejich výkony v rolích realisticky namaskovaných zraněných figurantů byly skvělé. Všem děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Přílohy

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání