Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Soutěž Mladý zdravotník

Vloženo: 11. květen 2018

autor Mgr. I.Mašínová
Český červený kříž, Oblastní spolek Kutná Hora připravil na 9. května soutěž Hlídek mladých zdravotníků. Soutěžily děti ze základních škol a víceletých gymnázií okresu Kutná Hora. Úkolem hlídek bylo správně ošetřit realisticky namaskovaná zranění. Družstvo 1. stupně ve složení : A. Štípková, L. Heroutová, K. Jelínková, T. Mikešová a H. Krčmář zvládlo tento úkol na výbornou a obsadilo krásné 2. místo. Gratulujeme !!!!! Na zdárném průběhu  celého klání se úspěšně podílelo i osmičlenné družstvo žáků 8. B, jmenovitě T. Hudská, L.  Fusková, A. Štípková, A. Vítková, M. Ruszóvá, L .Kryšpínová, P. Sechovec a L. Vencl. Jejich výkony v rolích realisticky namaskovaných zraněných figurantů byly skvělé. Všem děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Přílohy

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání