Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Soutěž Mladý zdravotník

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 13. květen v 0:00

Platnost do: 31. květen 2026 v 23:59

V pátek 10.5. se konalo Oblastní kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků.Akce proběhla v areálu Hasičského záchranného sboru v Kutné Hoře. Úkolem hlídek bylo ošetřování realisticky namaskovaných poranění. Naši školu reprezentovala dvě družstva složená ze žáků 1. stupně. Družstvo ve složení A. Roučová, E. Zlatohlávková, A. Králová, N. Semerádová a E. Puchríková obsadilo krásné 3. místo. Druhá hlídka ve složení D. Červený, D. Bartůněk, B. Truncová, B .Vlčková a G. Peroutová skončila pátá. Obě družstva měla i náhradníky ( L Jiránek, D. Leopold, D. Štoček a M. Doležal), kteří své kamarády podporovali a fandili jim.  Rolí namaskovaných figurantů se výborně zhostili vybraní žáci 8. ročníků naší školy. Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Přílohy

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání