Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Výlet deváťáků na Stvořidla

Vloženo: 31. květen 2018

autor Mgr. P.Kvasničková, Mgr. M.Šabacká
V úterý ráno 29. 5. začal pro žáky devátých tříd dvoudenní dobrodružný výlet. Po příjezdu do kempu jsme si postavili stany a vyrazili pěšky do Ledče nad Sázavou, kde jsme měli objednanou prohlídku jednoho z nejstarších šlechtických hradů v Čechách. Mohli jsme zde navštívit expozici věnovanou životu, dílu i skautským aktivitám významného českého spisovatele J. Foglara, autora Rychlých šípů. Zpátky do kempu jsme se dopravili vlakem a ihned jsme se vykoupali v Sázavě, abychom se po cestě osvěžili. Večer nesměl chybět táborák a tradiční opékání špekáčků.
Druhý den po snídani jsme si náležitě „vychutnali“ přírodní rezervaci Stvořidla. Příjemná procházka nás vedla lesem podél Sázavy, která v těchto místech protéká řečištěm s mnoha žulovými balvany.
Po chutném obědě v táboře jsme většinou odpočívali, opět se koupali, vyhřívali na kamenech a pomalu se chystali na zpáteční cestu do Kutné Hory.
Výlet se velice vydařil. Dva dny v přírodě utekly jako voda v Sázavě, ale krásné vzpomínky nám zůstanou.
Teď už zbývá zdárně obhájit absolventské práce a náš poslední rok školní docházky se chýlí ke konci.

Přílohy

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání