Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Výlet deváťáků na Stvořidla

Vloženo: 31. květen 2018

autor Mgr. P.Kvasničková, Mgr. M.Šabacká
V úterý ráno 29. 5. začal pro žáky devátých tříd dvoudenní dobrodružný výlet. Po příjezdu do kempu jsme si postavili stany a vyrazili pěšky do Ledče nad Sázavou, kde jsme měli objednanou prohlídku jednoho z nejstarších šlechtických hradů v Čechách. Mohli jsme zde navštívit expozici věnovanou životu, dílu i skautským aktivitám významného českého spisovatele J. Foglara, autora Rychlých šípů. Zpátky do kempu jsme se dopravili vlakem a ihned jsme se vykoupali v Sázavě, abychom se po cestě osvěžili. Večer nesměl chybět táborák a tradiční opékání špekáčků.
Druhý den po snídani jsme si náležitě „vychutnali“ přírodní rezervaci Stvořidla. Příjemná procházka nás vedla lesem podél Sázavy, která v těchto místech protéká řečištěm s mnoha žulovými balvany.
Po chutném obědě v táboře jsme většinou odpočívali, opět se koupali, vyhřívali na kamenech a pomalu se chystali na zpáteční cestu do Kutné Hory.
Výlet se velice vydařil. Dva dny v přírodě utekly jako voda v Sázavě, ale krásné vzpomínky nám zůstanou.
Teď už zbývá zdárně obhájit absolventské práce a náš poslední rok školní docházky se chýlí ke konci.

Přílohy

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání