Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Výsledky školního kola dějepisné olympiády

 • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 1. prosinec 2015

Zobrazeno: 1423×

autor A.Melechová
V úterý 24.11.2015 se krátce před 14h v učebně hudební výchovy sešlo 14 žáků 8. a 9. ročníků a 1 žák ročníku šestého, aby prověřili své dějepisné znalosti z období vlády Lucemburků.
Otázek bylo 24, maximální dosažitelný počet bodů 80, pro postup do okresního kola bylo zapotřebí 60%, tedy minimálně 48 bodů.
Po vyhodnocení mohu konstatovat, že
 1. místo obsadil Tomáš Hlaváček z 9.B, 69 bodů, tedy 86%
 2. místo obsadil Michal Bajer z 9.B, 59 bodů, tedy 74%
 3. místo obsadili Tomáš Brich z 8.A a – velké překvapení -
Denis Mekič ze 6.B, oba 56 bodů tedy 70%.
 1. žák/yně s pořadovým číslem 6 a 15, po 44 bodech
 2. žák/yně s pořadovým číslem 12, 43 bodů
 3. žák/yně s pořadovým číslem 13 a 14, po 38 bodech
 4. žák/yně s pořadovým číslem 3, 37 bodů
 5. žák/yně s pořadovým číslem 8, 32 bodů
 6. žák/yně s pořadovým číslem 7, 29 bodů
 7. žák/yně s pořadovým číslem 5, 28 bodů
 8. žák/yně s pořadovým číslem 1, 27 bodů
 9. žák/yně s pořadovým číslem 4, 19 bodů,
průměrná úspěšnost činí 51,6%.
Do okresního kola tedy postupují Tomáš Hlaváček a Michal Bajer.
Správné řešení by mělo být zveřejněno na webu www.talentovani.cz/dejepisna-olympiada.
Všem zúčastněným gratuluji a za jejich účast děkuji, postupujícím přeji hodně štěstí ve škole okresním!

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání