Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Vzácná návštěva z Německa

Vloženo: 3. listopad 2017

autor Mgr. J.Červená
Srdce učitele zaplesá, když se děti nestydí promluvit v cizím jazyce. Ještě více plesá, když hovoří s rodilým mluvčím. To se žákům devátého ročníku poštěstilo v hodině německého jazyka. Díky rodinným přátelům jedné žákyně jsme si obohatili výuku. Přijeli za námi Dirk a Monika ze spolkové země Severní Porýní – Vestfálsko, městečka Hüllhorst. Dirka s Monikou velmi zaujaly naše zahraniční projekty. Představili jsme jim německý projekt „Die Stadt, wo ich wohne“ s partnerskou polskou školou i anglický zaměřený na šikanu děti s názvem „Bullying“, na kterém se podílí Češi, Italové a Francouzi. Vzájemně se s dětmi představili, odpovídali otázky, ale i otázky dětem pokládali. Potrápili jsme se jazykolamy a společně zazpívali píseň blízkou oběma zemím – Včelku Máju. Společný čas jsme si velmi užili, všem zúčastněným ještě jednou moc děkuji.

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání