Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Vzácná návštěva z Německa

Vloženo: 3. listopad 2017

autor Mgr. J.Červená
Srdce učitele zaplesá, když se děti nestydí promluvit v cizím jazyce. Ještě více plesá, když hovoří s rodilým mluvčím. To se žákům devátého ročníku poštěstilo v hodině německého jazyka. Díky rodinným přátelům jedné žákyně jsme si obohatili výuku. Přijeli za námi Dirk a Monika ze spolkové země Severní Porýní – Vestfálsko, městečka Hüllhorst. Dirka s Monikou velmi zaujaly naše zahraniční projekty. Představili jsme jim německý projekt „Die Stadt, wo ich wohne“ s partnerskou polskou školou i anglický zaměřený na šikanu děti s názvem „Bullying“, na kterém se podílí Češi, Italové a Francouzi. Vzájemně se s dětmi představili, odpovídali otázky, ale i otázky dětem pokládali. Potrápili jsme se jazykolamy a společně zazpívali píseň blízkou oběma zemím – Včelku Máju. Společný čas jsme si velmi užili, všem zúčastněným ještě jednou moc děkuji.

Galerie

 

logocof1.jpgEvropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání