Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Zájezd do Londýna

Vloženo: 26. říjen 2015

autor Mgr. M.Šabacká, Mgr B.Králíková
Již podruhé v letošním roce vyjela naše škola do Velké Británie. První zájezd se uskutečnil v dubnu  a druhý v letošním školním roce na konci října. Tentokrát jsme však čerpali peníze na pobyt a dopravu z fondů EU.
Prohlédli jsme si Londýn, navštívili jsme přímořské letovisko Brighton. Nejvíce nás však uchvátily útesy Seven Sisters na jihu Anglie. Také letní sídlo královny Windsor a nejstarší chlapecká škola v Etonu se nám velmi líbily.
Nejdůležitější však pro nás byla výuka anglického jazyka, kterou jsme absolvovali na jazykové škole v Greenwich. Zúčastnili jsme se 9 vyučovacích hodin, kde nás angličtí pedagogové učili nejen výslovnosti a slovní zásobě, ale také gramatice.
Velkou zkušenost jsme získali i v anglických rodinách, kde jsme byli ubytovaní. Vyzkoušeli jsme si naši angličtinu, seznámili jsme se se životem  Angličanů a pochopili jsme, proč je pro nás znalost cizího jazyka tak důležitá. 

Přílohy

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání