Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Záložka do knihy spojuje školy

Vloženo: 23. listopad 2016

autor Mgr. B.Králíková, J.Čermák
přidané fotky z předávání diplomů
ZŠ T.G.Masaryka se již posedmé zúčastnila mezinárodního projektu Záložka do knihy spojuje školy, tentokrát s heslem Čtu, čteš, čteme. Partnerskou školou nám se letos stala ZŠ Juraja Fándlyho  ze Seredě. Naše děti vyrobily 517 záložek, které jsme odeslali do slovenské školy. Odtud také dorazila zásilka, a tak se během listopadu i k našim dětem dostala nádherná dílka ze zahraničí. Věříme, že dárek ze Slovenska bude všechny školáky dlouho těšit.
Nedílnou součástí výměny je soutěž O nejhezčí knižní záložku. V letošním školním roce jsme zaznamenali nebývalou účast a velmi vysokou úroveň všech prací. A jak vše dopadlo? Tady je dlouhý výčet odměněných:
1. ročník -        1. místo Jan Nesládek, 2. Místo Eliška Blahová
2., 3. ročník -   1. místo M. Provazník, K. Čapková, 2. místo F. Muraňski, K.Šuvarinová, 3. místo L. Michnová, A. Prantlová, M. Kovařík
4., 5. ročník -  1. místo V. Richterová, M. Lupínková, 2. místo K. Kosťumová, I. Doležalová, 3.místo K. Kamiš, L. Nguyen
6., 7.  ročník - 1. místo N. Karbusická, R. Rudolfová, 2. místo A. Neprašová, T. Hudská, 3.místo A. Vítková, O. Zinek
8., 9. ročník - 1. místo T. Neprašová, L. Váňová, 2. místo David Vu Trung, M. Kosíková, T.Krtilová, 3. místo L. Kotěšovcová, K. Klímová, J. Žídek
Nejoriginálnější záložky vyrobili žáci z 2. C, děti z 3. A pro změnu vytvořily 173 záložek, což je nejvíce ze všech tříd i ze všech ročníků projektu. Velké poděkování patří i většině učitelů.

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání