Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Zeměpisná olympiáda

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 5. leden 2016

Zobrazeno: 1809×

autor Mgr. V.Trčková
Jako jednu z možností pro prověření zeměpisných dovedností našich žáků jsme i letos využili školní kolo olympiády ze zeměpisu. Ve středu 16.12. se do tohoto vědomostního klání zapojilo bezmála třicet žáků druhého stupně. Olympiáda byla tradičně členěna do jednotlivých kategorií. Kategorii A tvořili žáci 6. ročníku, kategorii B sedmáci a kategorie C slučovala žáky 8. a 9. tříd. Pravdou je, že ani tento rok nebylo zadání vůbec snadné, ale i přesto se jej podařilo některým z účastníku vypracovat velmi dobře.
 
 Výsledky školního kola  olympiády ze zeměpisu 2015/2016 (žáci na prvních místech v každé kategorii postupují do okresního kola):
  KATEGORIE A

            1. ALEŠ NÁHLOVSKÝ 58 b.

            2.  LUCIE FUSKOVÁ

            3. ADAM KUČERA

KATEGORIE B   

         1.   ADAM ŘEHŮŘEK 60 b.

         2.   NATÁLIE VESELÁ 60 b.

         3.    DAVID VU

KATEGORIE C

        1.    MICHAELA KOSÍKOVÁ 62 b.

        2.    PATRICIE PROKOPOVÁ

        3.    TOMÁŠ HLAVÁČEK

 
Všem zúčastněným děkuji a postupujícím žákům gratuluji!

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání