Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Důležité informace : ředitelské volno, sběr papíru, ceny obědů

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 20. květen v 0:00

Platnost do: 30. červen v 23:59

Ředitelské volno od úterý 25.6.2019 do pátku 28.6.2019 z důvodu stavebních úprav v prostorách školy během prázdnin, kterým bude předcházet vyklízení učeben a kabinetů. Vysvědčení bude vydáno v pondělí 24.6.2019. 

Poslední sběr papíru v tomto školním roce proběhne 2.týden v červnu, tj. od 10.6. do 14.6.2019. Opět budeme třídit karton (krabice) a noviny (letáky, časopisy a pod.). Ke 14.6.2019 bude pro tento šk.rok ukončen sběr hliníku a víček.

Ceny obědů v příštím školním roce:  S účinností od 1.9.2019 se zvyšují ceny obědů o 2,-- Kč ve všech kategoriích takto:

Děti, které ve školním roce 2019/2020 (1.9.2019 – 31.8.2020) dovrší

7 – 10 let = I. kategorie = 26,-- Kč

11 – 14 let = II. kategorie = 29,-- Kč

15 let a více = III. kategorie = 32,-- Kč

nedovrší 7 let = kategorie P = 20,-- Kč

Toto zvýšení je v souvislosti s růstem cen základních potravin.

Žádáme rodiče dětí platících inkasem, aby si zvýšili v bance limit na zálohy za obědy. U jednoho dítěte na 800,-- Kč, u dvou dětí na 1.600,-- Kč.

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání