Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

INFORMACE o novém způsobu plateb

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 11. září 2019 v 0:00

Platnost do: 30. září v 23:59

ZMĚNA ČÍSLA ÚČTU PRO PLATBY ŽÁKŮ!!! ZMĚNA PLATEBNÍCH ÚDAJŮ!!!

nové číslo účtu :              115-8691540247/0100 

Variabilní symbol:          každý žák má vygenerovaný symbol v modulu platby, který si otevřete přes Bakaláře (elektronickou žákovskou knížku)

Specifický symbol pro platbu školní družiny:                    10

Specifický symbol pro platbu zájmových kroužků:         20

Specifický symbol pro platbu do třídního fondu:            30

Upozorňujeme na nutnost správného zadání čísla účtu a symbolů. Chybně označené platby nebudou přiřazeny.

Pokyny pro používání modulu platby:

Webové aplikace – levá lišta – platby – slouží pro přehled o platbách a výdajích

Třídní fond – při kliknutí na „vložit prostředky“ se zobrazí platební údaje

Pravidelné platby – zde se zobrazují platby školní družiny a zájmových kroužků

 

logocof1.jpgEvropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání