Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Dokumenty školy

Absolventské práce

Vloženo: 4. srpen 2015

Evropský plán rozvoje školy

Vloženo: 18. leden 2018

ICT plán školy pro období 2018-2019

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 12. říjen 2018 v 0:00

Platnost do: 31. prosinec v 23:59

Mgr. Leon Machek

Klasifikační řád

Vloženo: 1. září 2018

Poskytování poradenských služeb ve škole

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 8. říjen 2018 v 0:00

Platnost do: 31. říjen 2026 v 23:59

Školní vzdělávací program

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 7. listopad 2018 v 8:58

Vize školy 2018

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 1. září 2018 v 0:00

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/2018

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 10. říjen 2018 v 0:00

Platnost do: 31. říjen 2026 v 23:59

autor Mgr. Bc. Zdenka Mačinová

Výroční zpráva 2015/16

Vloženo: 7. říjen 2016

Výroční zpráva 2016/17

Vloženo: 20. říjen 2017

Zřizovací listina

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 10. červen v 0:00

Zřizovací listina + dodatky

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 13. únor v 0:00

Platnost do: 28. únor 2026 v 23:59

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání