Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Kariérové poradenství

Konzultační hodiny kariérového poradce Mgr. Václava Schwarze :
úterý 14:30-15:00 - volba povolání
v místnosti Školního poradenského pracoviště (bývalý bufet, přízemí 1.st., zvenku zvonek )

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání