Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Rozdáváme radost aneb děti dětem

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 7. prosinec 2018 v 0:00

Platnost do: 31. prosinec 2026 v 23:59

Všechny třídy 1. stupně se s nadšením zapojily do charitativní akce Krabice od bot, která je již sedmým rokem organizována pod záštitou Diakonie české církve evangelické. Cílem této akce je potěšit děti z chudších rodin . Radost těmto dětem dělají zase děti, jimž dospělí pomáhají připravit jejich krabici od bot. Tu společně plní dětskými dárky k Vánocům.

Celkem se nám podařilo připravit, zabalit a ozdobit více než 80 dárků !!!!!!

Veliké poděkování patří všem dětem z 1. stupně a jejich rodičům, kteří se do akce zapojili, a samozřejmě také všem pedagogům za obětavou pomoc dětem při sestavování a balení dárečků.

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání