Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Beseda o dospívání v 7.ročníku

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 11. leden v 0:00

Platnost do: 31. leden 2026 v 23:59

Žáci 7. ročníků absolvovali besedu o sexuální výchově. Blok pro chlapce - Na start mužnosti a Čas proměn - pro dívky - proběhl ve 2. vyučovacích hodinách. Mgr. Alena Blažková pohovořila velmi otevřenou formou o fyzických, psychických a sociálních změnách  v období dospívání.

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání