Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Jak se máme chovat v nebezpečných situacích

Vloženo: 12. březen 2018

autor Mgr. P.Koudelková
Tento název měla beseda, které se zúčastnili žáci 1.A a 1.B. V rámci preventivního programu ji vedla lektorka paní Pencová, která se nejdříve dětí ptala na jejich zkušenosti. Na pomoc si přinesla maňáska Ludvíka. Spolu s ním za pomocí dětí hledali správné možnosti chování v modelových situacích, například: ztratili jsme se na výletě, pejsek nám utekl přes ulici, jsme sami doma, řidič auta se nás ptá na cestu, nevhodná videa a další. Takové situace se nedají naplánovat, ale když nastanou, nesmíme zapomenout při nich přemýšlet. Dále si povídali o důležitosti znát telefonní číslo alespoň jednoho z rodičů. V závěru besedy si každý žák vytvořil svůj originální plakát s pravidly, o kterých celou dnešní besedu diskutovali.

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání