Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Jak si nenechat ublížit – pokračování

Vloženo: 8. prosinec 2017

autor Mgr. T.Moravcová
Na 1. stupni naší ZŠ ve 3. C skončila  dnes 8.12. řada přednášek, která se týkala prevence patologických jevů v oblasti šikany, útoků na osoby a jiných nešvarů. Besedu vedl velmi hezky pan Pospíšil ze sdružení ACET Chrudim, který dětem vše objasnil. 

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání