Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Vloženo: 8. prosinec 2017

autor Mgr. T.Moravcová
V rámci další prevence patologických jevů v chování jsme v pátek 8. 12. pokračovali besedou Moc slova, která byla určena pro 7. A a 7. B. Paní lektorka Bc. Pencová ze sdružení Etické dílny rozebírala vzájemné vztahy a komunikaci mezi žáky ve třídě i ostatními lidmi. Vše proběhlo v přátelské atmosféře.

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání