Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Prevence sociálně patologických jevů v 8. a 9.ročnících

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 17. prosinec 2018 v 0:00

Platnost do: 31. prosinec 2026 v 23:59

V pátek 14.12. navštívili naší školu strážníci městské policie pan Pavel Čihák a pan Milan Pěgřímek. Žákům 8. a 9. ročníků předali informace o tom, jaká mají a budou mít v životě práva a jaké mají povinnosti z pohledu trestní zodpovědnosti.

Děkujeme Městské policii Kutná Hora

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání