Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Budujeme novou učebnu fyziky a chemie s chemickou laboratoří

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 12. srpen v 0:00

Platnost do: 31. srpen 2026 v 23:59

V rámci dotačního programu IROP (Integrovaný regionální operační program) „Učíme přírodní vědy inovativně“ jsme získali na modernizace učebny fyziky-chemie, vybudování chemické laboratoře a skladu chemikálií + vybudování bezbariérového WC  cca 3 066 000,- Kč. Realizace probíhá právě teď o prázdninách, aby co nejméně narušila výuku.

Přílohy

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání