Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Evropská jazyková cena Label 2019 je na kutnohorské Masaryčce!

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 25. červen 2019 v 0:00

Platnost do: 30. červen 2026 v 23:59

V pondělí 24. 6. 2019 se na MŠMT udělovaly ceny 18. ročníku Evropské jazykové ceny Label 2019. Odborná porota hodnotila celkem 64 projektů. Dle stanovených priorit byly vybrány projekty podporující inkluzivní přístup k jazykovému vzdělávání, cizí jazyky jako prostředek k rozšiřování kompetencí a dovedností, odstraňování jazykových bariér v příhraničních regionech a jazyky v celoživotním vzdělávání. EJCL je součástí Erasmus+. Podporuje inovativní aktivity, propaguje je u odborné veřejnosti a inspiruje ostatní.

Jednou ze 7 oceněných institucí je i ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, která obdržela cenu za projekt „Be a buddy, not a bully!“ V tomto e-Twinningovém celoročním projektu pro žáky devátých tříd a partnery z Polska a Francie žáci společně definovali pojem šikana, vymýšleli příběhy, navrhovali komiksy a hledali řešení šikany. Projekt obohatil výuku anglického jazyka, žáci získali vzájemný respekt, osvojili si aplikace pro práci na internetu, získali informace o školách v EU a životě vrstevníků. Projekt kombinoval jazykovou výuku a výuku metodou CLIL.

Tento projekt slavil úspěchy už v loňském roce – získal Národní cenu eTwinning v kategorii 2.stupeň ZŠ a European Quality Label. Evropská jazyková cena Label 2019 v podobě 200 000,- Kč na zkvalitnění výuky cizích jazyků je jen třešničkou na dortu. Na MŠMT cenu z rukou Dany Prudíkové, náměstkyně pro řízení sekce legislativy a mezinárodních vztahů MŠMT a ředitelky Domu zahraniční spolupráce Dany Petrové převzaly ředitelka školy Mgr.  Zdenka Mačinová a koordinátorky projektu Mgr. Kateřina Opočenská a Mgr. Ivana Chalupová.

Přílohy

Galerie

 

logocof1.jpgEvropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání