Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

I na druhém stupni učíme angličtinu dle nejnovějších trendů

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 10. červen v 0:00

Platnost do: 30. červen 2026 v 23:59

Níže můžete zhlédnout prezentaci z hodiny angličtiny pod vedením Mgr. Kateřiny Opočenské. Vyučující v hodině využila metody a aktivity, které si osvojila při nedávném studiu Metodologie výuky anglického jazyka starších žáků v rámci programu Erasmus+, jež absolvovala v anglickém městě Bournemouth.

Tento projekt je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie.

Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

Přílohy

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání