Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Jarní prázdniny v anglickém městě Bournemouth

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 12. březen v 0:00

Platnost do: 31. březen 2026 v 23:59

Učitelky anglického jazyka úspěšně absolvovaly metodologické kurzy výuky angličtiny v Richard Language College na jižním pobřeží Anglie. Mgr. Lenka Tvrdíková se zúčastnila kurzu “EFL Methodology in Practise for Young Learners”, ve kterém se seznámila s novými metodami a trendy při výuce angličtiny malých dětí. Mgr. Kateřina Opočenská studovala “EFL Methodology in Practise for Learners Aged 10+”, jehož obsahem byly nejnovější trendy a postupy výuky angličtiny starších žáků. Mgr. Iveta Balánová absolvovala kurz zaměřený na metodologii integrace angličtiny a všeobecně vzdělávacích předmětů “CLIL Methodology in Practice”. Součástí kurzů byla návštěva výběrové základní školy “Queen’ s Park Primary School”, kde naše vyučující sledovaly místní žáky a učitele při práci.

Účast na kurzech byla pro všechny zúčastněné velice přínosná a inspirativní. Díky pobytu v cizojazyčném prostředí si osvěžily jazykové dovednosti potřebné pro kvalitní výuku. Velké díky patří  rodině Galových za přátelské přijetí a zájem o konverzaci.

Tento projekt je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie.

Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

Přílohy

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání