Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Mgr. Jana Červená strávila prvních čtrnáct dní prázdnin na jazykovém kurzu ve Vídni

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 30. srpen 2019 v 0:00

Platnost do: 31. srpen 2026 v 23:59

Učitelka německého jazyka na naší škole vycestovala během letních prázdnin v rámci programu Erasmus+ do Vídně, kde navštěvovala jazykový kurz všeobecné němčiny. Seznámila se s mnoha učiteli z celého světa, porovnala vzdělávací systémy jednotlivých zemí a sdílela své zkušenosti týkající se výuky a mezinárodní spolupráce s ostatními. Kurz hodnotí jako kvalitní, prohloubila si zde jazykové dovednosti důležité pro moderní výuku německého jazyka. Díky delšímu pobytu procestovala Vídeň a navštívila mnoho zajímavých míst, o kterých bude informovat své žáky a své nabyté zkušenosti využije při organizaci budoucích zájezdů do hlavního města Rakouska.

Tento projekt je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie.

Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

Přílohy

Galerie

 

logocof1.jpgEvropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání