Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Naši učitelé se připravují na cestu do zahraničí

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 1. březen v 0:00

Platnost do: 31. březen 2026 v 23:59

Ve čtvrtek 21.2. 2019 jsme se společně sešli a pohovořili s koordinátorkou projektu „Rozšiřujeme prostor pro evropskou komunikaci“ o kulturních zvyklostech v Anglii a Irsku. Společně jsme probrali praktické rady na cestu a možná rizika. Do Dublinu v Irsku odlétají Bc. Lenka Pěgřímková a Mgr. Václav Schwarz. Čeká je zde dvoutýdenní intenzivní kurz angličtiny.

Dále na cestu vyrážejí vyučující anglického jazyka Mgr. Kateřina Opočenská, Mgr. Iveta Balánová a Mgr. Lenka Tvrdíková. V Richard Language School v anglickém městě Bournemouth budou navštěvovat metodologické kurzy předmětu anglický jazyk. Všichni zúčastnění učitelé očekávají, že kurzy budou přínosné pro jejich další práci s žáky naší školy a obohatí tím výuku svých předmětů.

Tento projekt je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie." 

"Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání